SERVICE, SÄKERHET & TRYGGHET

Om Paratus Security

Paratus Security, är ett auktoriserat bevakningsföretag som står under Länsstyrelsen och Polismyndighetens kontroll och att vår personal är utbildade för att förebygga och ingripa mot brott.
Detta ger oss möjlighet att arbeta med både väktare och ordningsvakter samt uniformerad eller civila väktartjänster samt utbildning och information till företag.

Paratus betyder “förberedelse” och har specialiserat sig på butiker och fastigheter i och omkring Bibliotekstan och Stureplan.
Genom att arbeta i ett geografiskt begränsat område får vi väldigt bra uppfattning om den dagliga brottsligheten.
Eftersom vi dagligen alla timmar på dygnet lever med att förebygga och bekämpa brott ligger vi ofta i framkant på vad som sker och vilka nya brottstrender som är på gång. Med den kunskapen informerar och utbildar vi kontinuerligt våra kunder i vårt område.

Tjänster & utbildningar

Ronderande bevakning

Våra Väktare ronderar till fots, Mc eller i bil, detta för att i första hand med synlighet förebygga brottsliga angrepp mot kundens objekt. Arbetet sker aktivt med ett flexibelt säkerhetstänkande och regelbunden rapportering till kunden.
Denna form av bevakning ger både möjlighet att ingripa mot brott samtidigt som det är brottsförebyggande.

Stationär bevakning

Väktare med inriktning på all möjlig objektsbevakning, men även rena service uppdrag som exempelvis receptionsuppdrag.
Vid särskilt känsliga uppdrag där det kräver en ständig övervakning utför våra väktare stationär bevakning. Detta innebär att väktaren har ett geografiskt begränsat område men med 100% närvaro.

Civil Butikskontroll

Paratus Security utför kontroller i butiker/varuhus den civila BK-väktaren ingriper mot brott på bar gärning och flyende fot. De civila BK väktarna får assistans vid ingripande av de ronderande väktarna på bevakningsringen. Samtliga väktare är ständigt i radiokontakt med varandra.

Uniformerad Butikskontroll

Paratus Security utför kontroller i butiker/varuhus, den stationerade uniformerade väktaren förebygger brott och genomför SBA kontroller.
Samtliga väktare är ständigt i radiokontakt med varandra.

Ordningshållning

Inom området ordningshållning finns en gedigen och lång erfarenhet av publika uppdrag inom såväl Event, konsert och idrott- samt restauranguppdrag.
Våra Ordningsvakter har även genomgått den av RPS framtagna arenautbildningen för högriskarbete samt genomgått polisens utbildning för säkerhetskontroll i domstol.

Objektsbevakning

Objektbevakning kan lika gärna vara byggarbetsplatser som etablerade verksamheter.
I grunden arbetar vi med personell bevakning men använder även modern teknik som kameror och larmcensorer.

Trygghetsbevakning

I takt med att brottsligheten ökar inom vissa områden har behovet och efterfrågan blivit allt större på närvaro av bevakningspersonal för att öka tryggheten.
Denna typ av bevakning innebär att vi arbetar med synlighet och att vara på platser och tider där vi av erfarenhet vet att det finns ökade risker för brott.
Vi använder oss av elscootrar, godkända bevakningsbilar och motorcyklar för att säkra området och ingripa mot brott på gärning.

Säkerhetsrådgivning

Paratus Security har mycket erfaren personal som kan stödja och vara er rådgivare i besvärliga situationer.
Paratus utför både långsiktiga och temporära rådgivningsuppdrag för företag, organisationer och privatpersoner.

Receptionsväktare

Våra receptionsväktare bär uniform och är kunniga på diverse dataprogram. Receptionsväktarna genomför regelbundna SBA kontroller på objektet.

Trygghetsronden

Paratus Security, är ett auktoriserat bevakningsföretag som stårunder Länsstyrelsen och Polismyndighetens kontroll och att vår personal är utbildade för att förebygga och ingripa mot brott. Detta ger oss möjlighet att arbeta med både väktare och ordningsvakter samt uniformerad eller civila väktartjänster samt utbildning och information till företag.

Paratus betyder att vara beredd och har specialiserat sig på butiker och fastigheter i och omkring Bibliotekstan och Stureplan.
Genom att arbeta i ett geografiskt begränsat område får vi väldigt bra uppfattning om den dagliga brottsligheten.
Eftersom vi dagligen alla timmar på dygnet lever med att förebygga och bekämpa brott ligger vi ofta i framkant på vad som sker och vilka nya brottstrender som är på gång. Med den kunskapen informerar och utbildar vi kontinuerligt de som verkar i vårt område.

”För en säkrare tryggare tillvaro på såväl arbetsplats som bostad och närmiljö dygnet runt, året runt”
Ronderande bevakning För boende och företag på Djurgården och Östermalm
Arbetar aktivt mot stöld i handeln
Planerar och tar hand om säkerheten på event

Jobba med oss

Paratus betyder “förberedelse” och har specialiserat sig på butiker och fastigheter i och omkring Bibliotekstan och Stureplan.
Genom att arbeta i ett geografiskt begränsat område får vi väldigt bra uppfattning om den dagliga brottsligheten.

Eftersom vi dagligen alla timmar på dygnet lever med att förebygga och bekämpa brott ligger vi ofta i framkant på vad som sker och vilka nya brottstrender som är på gång. Med den kunskapen informerar och utbildar vi kontinuerligt våra kunder i vårt område.