• VI MÄRKS MER ÄN VI SYNS
  • VI ARBETARAKTIVT MOT STÖLD I HANDELN
  • VI TAR HAND OM SÄKERHETEN PÅ EVENT
Läs mer om oss

OM OSS

Med anledning av covid-19-utbrottet vill vi förtydliga våra rutiner på Paratus Security AB.

 

Vi tar situationen på största möjliga allvar och alla medarbetare på Paratus Security AB uppdaterade om läget och hur vi kan minimera risken för smittspridning.

 

Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och uppmanar dig som kund att hålla dig uppdaterad via folkhalsomyndigheten.se om eventuella förändringar i risk eller rekommendationer.

 

Om du som kund har generella frågor om covid-19 hänvisar vi till 113 13 och folkhälsomyndighetens direktlinje om utbrottet.

 

Paratus Security, är ett auktoriserat bevakningsföretag.

Auktorisationen innebär att företaget står under
L
änsstyrelsen kontroll och underställda Polismyndigheten. 

Paratus Security strävar efter att bli Sveriges bästa bevakningsföretag
i exklusiva milj
öer med inriktning på brottsförebyggande och
brottsbek
ämpande åtgärder.


Vi vill ge samma stabilitet och noggrannhet i hela genomf
örandet av
uppdraget som ett stort f
öretag men men samma
flexibilitet i utf
örande som ett litet bolag.

En av våra styrkor är att våra kunder finns inom ett begränsad område.
I m
ånga fall kan vi dra nytta av redan befintlig bevakning och på så sätt
f
å ett bättre skydd utan att det innebär några större kostnader. 

Vi har också en stor fördel av att vi känner väl till våra 
omgivningarna och den brottslighet som finns där.

 

Paratus Security utför:

- Planerar och genomför större evenemang
- Ordningshållning (myndighetsutövning)
- Objektsbevakning
- Väktarrondering
- Butikskontroll
- Riskanalyser 
- Utbildningar inom brott, brand och sjukvård
- Dokumentationer och rapporteringar 

 

HANDELN

VÅRT MÅL ÄR ATT ÖKA VÄRDET FÖR VÅRA KUNDER

OFFICIELL STATISTIK 2019

 

  • Stöld och inbrott av anmälda brott 38%
  • Uppklarade butiksstölder 47%

BLAND KAN MAN BEHÖVA LITE HJÄLP MED STORA EVENT VI KAN SKÖTA BEVAKNINGEN OCH SÄKERHETEN SÅ NI KAN TÄNKA PÅ ALLT DET ANDRA

PERSONAL

Väktare

Paratus Security tillhandahåller stationära och ronderande uniformerade väktare. Vi arbetar främst i Stockholm och i första hand runt Östermalm samt Djurgården.

Tom vaektare Bil

Ronderande bevakning

Våra Väktare ronderar till fots eller i bil, detta för att i första hand med synlighet förebygga brottsliga angrepp mot kundens objekt. Arbetet sker aktivt med ett flexibelt säkerhetstänkande och regelbunden rapportering till kunden.

Stationär bevakning

Väktare med inriktning på all möjlig objektsbevakning även rena service uppdrag som exempelvis receptionsuppdrag.

EVENT

Event har blivit lite av en specialitet för oss oavsett storlek och omfattning.

VAKTER

Oftast krävs det ordningsvakter för att få anordna en offentlig tillställning eller ett evenemang med alkoholservering, det kan vi hjälpa er med.

TILLSTÅND

Krävs det särskilda tillstånd för servering eller musik kan vi hjälpa till med viss rådgivning i samband med tillståndsansökningarna.

VÄRDAR

Vid tillfällen då det inte finns myndighetskrav kan ni med fördel använda våra entrévärdar för att hålla ordning på gästlista och allmän säkerhet.

RÅDGIVNING

Förebygga är alltid bättre än att behöva ta hand om konsekvenserna av ett brott

TJÄNSTER

BLAND KAN MAN BEHÖVA LITE HJÄLP MED STORA EVENT Vi kan sköta bevakningen och säkerheten så ni kan tänka på allt det andra

info@paratussecurity.se
Artillerigatan 44, 114 45 Stockholm

KONTAKT

Vill du att vi skall hjälpa dig med bevakning eller har andra frågor om säkerhet så kontakta oss gärna. Vi hjälper gärna till och försöka svara på alla dina frågor.